Arrangemang

Projeco har lång erfarenhet av att arrangera aktiviteter och events. Nedan får du några exempel på aktiviteter som vi kan anordna.


Mässor & mässmontrar

Jag har under åtta års tid arbetat på Ung Företagsamhet och där är mässor en viktig del i konceptet. Totalt under dessa år har han helt eller delvis ansvarat för arrangeringen av ett 70-tal mässor från lokal nivå upp till internationell nivå. Vi har därför en stor kunskap inom att arrangera en mässa, hur man bygger montrar, hur man agerar i en monter, alla kringaktiviteter vid en mässa med mera.

Vi kan med andra ord göra allt från att anordna en hel mässa med alla kringaktiviteter till att hjälpa till med planeringen av en mässmonter eller ett mässdeltagande.

Kontakta oss gärna för mer information!

Upp


Konferenser & seminariedagar

Under drygt 10 års tid har vi arbetat med att arrangera konferenser och seminariedagar. Det har varit allt från lokala fortbildningar med 10 deltagare upp till nationella konferenser med flera hundra deltagare.

Exempel på större konferenser som vi varit ansvariga eller delansvariga för är:

2015 Nationell LHU-konferens. Medarrangör till den årliga nationella konferensen om lärande för hållbar utveckling. Detta år i Umeå.
2014 Kunskap - en förnybar resurs. Två större regionala konferenser som riktar sig till alla nivåer i skolan. Totalansvar.
2013 - Globala Sundsvall - lokal seminarievecka med över 2000 deltagare. Ett samarrangemang mellan flera aktörer där vi bidragit med föreläsare och planering. Samarrangering under tre år 2013-2014-2015
2013 Framtidens fordon - regional konferens för lärare på fordonsprogrammen i Norrland. Nationella föreläsare samt en studieresa till elhybridcentrum i Örnsköldsvik. Totalansvar.
2009 - Gymnasielärarnätverket - En till två gånger per år så genomför vi regionala konferenser för ett gymnasielärarnätverk. Konferenserna innehåller föreläsare, studiebesök, workshops etc.
2010 Skola 2011 - Spridningskonferens om skolutveckling i Sundsvall med 175 deltagare. Totalansvar.
2008 Avstampet - regional avslutningskonferens för pilotlänsprojekt. 75 deltagare. Delansvar.
2006 NYTÄNK - nationell konferens om samverkan skola-arbetsliv. Drygt 300 deltagare. Delansvar.
1999 Våga Visa Vägen - Svensk-Norsk skolkonferens med 120 deltagare. Helansvar.

Upp


Studiebesök & studieresor

Vi har erfarenhet av att arrangera allt från fristående studiebesök för mindre grupper till internationella studieresor. Genom våra projekt har vi ordnat resor till bland annat Holland, Island, Schweiz, Storbritannien, Norge och Finland. Regionalt har vi ett bra nätverk av företagskontakter och kan därför ta fram intressanta studiebesöksförslag.

Kontakta oss gärna för mer information!

Upp


Tävlingar

Tävlingar kan vara ett bra sätt att sätta fokus på ett område. Vi har genom åren arrangerat många tävlingar framför allt som riktat sig till barn och ungdomar. Vi har format tävlingskriterier, producerat material, ordnat jurygrupper, arrangerat prisutdelningar, skaffat tävlingsvärdar med mera.

Kontakta oss gärna för mer information!

Upp

 

Copyright: Projeco 2011 - Webmaster: mathias@projeco.se