Föreläsning - Moderator

Projeco har god erfarenhet av att genomföra föreläsningar och av att agera moderator vid konferenser och seminarier.


Föreläsningar

För att kunna göra en bra föreläsning om ett specifikt ämne så måste man vara insatt i detsamma. De områden som vi har kunskap inom och därför kan erbjuda föreläsningar inom är:

  • Hållbar utveckling (miljö, energi & klimat)
  • Samverkan skola-arbetsliv
  • Skolutveckling
  • Kreativitet & entreprenörskap
  • Företagsutveckling och idéutveckling

Föreläsningarna anpassas i längd och kunskapsnivå utifrån era önskemål. Vi kan prata inför alla åldrar.

Vi kan även hjälpa till att arrangera föreläsningar inom andra områden där vi tar in externa personer som föreläser. Vi har stor vana av att anlita externa föreläsare.

Kontakta oss gärna för att få mer information!


Moderator

Att vara moderator kräver att du snabbt kan uppfatta saker och vrida och vända på dem. Du bör ha glimten i ögat och du bör ha satt in dig i de ämne som konferensen handlar om. Vi har gjort flera sådana uppdrag och anser oss utföra dem på ett bra sätt.

Kontakta oss gärna för att få mer information!

UppCopyright: Projeco 2011 - Webmaster: mathias@projeco.se