Nyheter

2016-04-01
Ny roll som anställd projektledare
Efter 10 år som egen företagare beslutade jag mig i februari för att tacka ja till ett jobberbjudande. Jag blir nu projektledare för ett stort arbetsmarknadsprojekt hos Investera Mittsverige. Projektet heter Hela Vägen och genomförs inom ramen för Europeiska socialfonden under perioden feb 2016 - jan 2019. Under denna period kommer jag endast att kunna åta mig mindre uppdrag i mitt företag. Mer om projektet finns på www.helavagenmitt.se.

2015-11-03
Annorlunda projektledning
Arbetet med att bygga förstugor har legat nere i 1,5 års tid. Detta är eftersom jag i stället projektlett och i stor utsträckning byggt ett fritidshus åt min egen familj. Bygget som tagit ungefär 1,5 år från påbörjad planering till slutbesiktning är nu helt klart. Processen har tagit mycket tid och kraft men också gett många nya erfarenheter. Bygget kan följas på www.grimvagen7.se/storhogna.

2015-10-01
Förlängt uppdrag i Kunskapslänken
De processer som initierats i Kunskapslänken är så viktiga att Energimyndigheten har beslutat att förlänga finansieringen fram till sommaren 2016. Under denna tid är målet att skapa förutsättningar för en bredare och mer långsiktig finansiering av de insatser som Kunskapslänken arbetar med. I samband med detta byter projektet webb och återfinns nu på www.kunskapslänken.nu.

2015-05-25
Ordförande i valberedningen Ung Företagsamhet
Vid Ung Företagsamhet Västernorrlands årsmöte fick jag förtroendet att bli ordförande i valberedningen och kommer därför fortsatt att följa föreningens verksamhet framöver.

2015-02-25
Myndighetsgrupp bildad
I projektet Kunskapslänken har vi bjudit in 12 nationella myndigheter för att utgöra ett stöd till projektets processer och mål. Samtliga inbjudna myndigheter deltog på vårt första möte och det var väldigt positiva inspel från deltagarna. Gruppen kommer att bjudas in på nytt senare i vår.

2014-12-01
Kunskapslänken beviljad
Energimyndigheten finansierar en fortsättning på KNUT-projektet under namnet Kunskapslänken. Kunskapslänken ska verka för långsiktiga satsningar på lärande för hållbar utveckling på alla nivåer i samhället.

2014-10-15
Ny projektansökan inskickad
På uppdrag av BioFuel Region så har vi idag färdigställt och skickat in en ansökan till Vinnovas Frön. Ansökan gäller en fortsättning på delar av de aktiviteter som bedrivs i KNUT-projektet.

2014-10-15
Fler hållbara gymnasiearbeten detta läsår
När deadline för årets Ecoproject är passerad så konstaterar vi glatt att det är 36 arbeten med totalt 67 elever anmälda. Tre nya kommuner finns med och dessa är Arjeplog, Älvsbyn och Piteå.

2013-12-31
Gott Nytt År!
Tack för detta år. Nu har vi precis gjort färdig den förstudie om hållbart lärande i Jämtlands län som vi genomfört under hösten. Hoppas den kan leda till ett utvecklat arbete i Jämtlands skolor framöver.

2013-09-26
Spännande konferens i Lissabon
KNUT-projektet blev inbjudna att berätta om sin verksamhet på en internationell konferens i Lissabon tidigare i höstas. Nu så har jag och min projektkollega Ann-Sofi Johansson från Linköping varit där. Roligt och utmanande att genomföra ett seminarium på engelska. Roligt också med nya kontakter i flera europeiska länder.

2012-12-21
God Jul & Gott Nytt År!
Projeco vill tacka alla uppdragsgivare och samarbetspartners för ett bra år. Nu hoppas vi på härliga helger så vi kan ladda upp för ett ännu bättre 2013.

2012-12-10
Internationell föreläsning
Hösten 2013 ska jag tillsammans med en projektledarekollega i KNUT-projektet föreläsa om lärande för hållbar utveckling på en internationell lärarkonferens i Lissabon. Roligt uppdrag som förhoppningsvis ger nätverk och ny kunskap!

2012-05-01
Helt ny sidoverksamhet i företaget
Som entreprenör ska man se möjligheter och det har jag gjort nu. Mitt intresse för vintercamping har fått mig att gå ut och erbjuda förstugor i trä som jag kommer att tillverka själv. Mer information om detta hittas på separat webbsida www.forstugan.se.

2012-02-28
Skoterseminarier nytt uppdrag
Under våren ska vi göra sex stycken halvdags seminarier om hållbar utveckling kopplat till snöskotrar. Uppdraget kommer från projektet Framtides Snöskoter som drivs i Västerbotten av bland andra Storumans kommun. Seminarierna riktar sig till företagare med intresse av snöskotrar tex. uthyrare, skogsägare, samer, skoterklubbar etc. Läs mer här!

2012-02-07
Ännu en större konferens
Inom ramen för KNUT-projektet genomförde vi 2-3 februari en nationell konferens om lärande för hållbar utveckling. 85 deltagare från hela Sverige samlades i Borlänge. Vår del bestod i att skapa inbjudan, webbsida, pressmeddelande och övrigt material samt att dokumentera under själva konferensen.

2011-10-28
Lärarkonferens med högt betyg
Inom ramen för KNUT-projektet genomförde vi 25-26 oktober en lärarkonferens i Örnsköldsvik på tema "skogen som potential i ett fossilfritt samhälle". Konferensen blandade föreläsningar, studiebesök och grupparbete under två dagar. Deltagarna lämnade ett mycket högt betyg i sina utvärderingar vilket var roligt. Läs mer på denna länk!

2011-05-11
Samverkanskonferens genomförd på Höga Kusten
Den 9 maj genomfördes en konferens på tema samverkan skola-arbetsliv med ett femtiotal deltagare från grundskolor och gymnasieskolor i Västernorrland. Svenskt Näringsliv stod som arrangör och Projeco var utförare i form av planering, samordning och genomförande. En likadan dag genomförs i Östersund 17 maj och även där är vi genomförare.

2011-05-06
Gymnasiestipendier utdelade i Storuman
BioFuel Regions årliga satsning på hållbara projektarbeten nådde sin höjdpunkt den 5 maj i och med att årets tre stipendier delades ut. Gymnasieelever från Sundsvall och Örnsköldsvik fanns på plats för att presentera sina arbeten och motta sina stipendier. Projeco är utförare åt BioFuel Region när det gäller projektarbetessatsningen.

2011-04-07
Nya webbsidan är på gång!
Nu är Projecos webbsida på väg att formas. Domänen har funnits under några månader men hög arbetsbelastning har gjort att själva sidan har försenats. Målet är att alla undersidor ska bli färdiga de närmaste veckorna.

2011-01-22
Nytt uppdrag åt Svenskt Näringsliv
Även denna vår kommer vi att anordna två stycken konferensdagar på tema samverkan skola-arbetsliv åt Svenskt Näringsliv i Västernorrland och Jämtland. Arbetet består i att ta fram ett bra program, forma inbjudningar, rodda planeringsarbetet samt hålla ihop dagarna som moderator. Mer information kommer att komma på www.svensktnaringsliv.se/sundsvall.

2011-01-12
Projektet åt Sundsvalls kommun avslutat
Det utredningsuppdrag som vi utfört åt Sundsvalls gymnasium/Sundsvalls kommun under hösten är nu slutfört. En slutrapport med förslag till utvecklingsinsatser har producerats och presenterats för såväl berörda gymnasieprogram som projektets styrgrupp.

2010-12-23
Projecos nya tjänstebil har anlänt
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi bytt ut vår tjänstebil till en miljöklassad Volvo V70. Bilen är klarröd och ska inom kort stripas med logotyp och webbadress.

Copyright: Projeco 2011 - Webmaster: mathias@projeco.se