Om Projeco

Projeco är ett litet konsultföretag som har sin bas i Sundsvall mitt i Sverige. Företaget bildades i januari 2006 av mig Mathias Sundin och affärsidén är att erbjuda tjänster till privat och offentlig sektor inom framför allt projektledning och kommunikation. Företaget och våra tjänster ska genomsyras av en hållbar tanke.

Projecos tjänster innefattar projektledning, kommunikation, eventarrangering, utvecklingsarbeten, rådgivning, föreläsningar, fortbildningar och moderatorsuppdrag.

Våra kompetensområden är hållbar utveckling, skolutveckling, kreativitet, entrerprenörskap och idéutveckling.

Projeco drivs ännu så länge som enskild firma. Vi innehar F-skattsedel och momsregistreringsnummer.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta Mathias Sundin.


Hållbarhetsprofil

Projeco har sedan 2009 arbetat för att bli ett företag som genomsyras av hållbar affärsutveckling. I vår nya logotyp är det fjärilen som ska symbolisera denna tanke.

Vi har ingen ISO-certifiering men vi försöker anpassa vår verksamhet och de uppdrag vi får så att de belastar vår miljö i minsta möjliga mån. Några av de saker vi gör listas här nedan.

  • Längre resor utförs i mesta mån med tåg
  • Vi försöker i den mån det går att ersätta fysiska möten med telefonmöten och videomöten
  • Vi använder i mesta möjliga mån samarbetspartners och leverantörer som kan erbjuda miljö- och/eller rättvisemärka varor och tjänster
  • Vi söker hela tiden efter ny kunskap som kan hjälpa oss att ännu mer anpassa vår verksamhet till en hållbar utveckling
  • Vi vill bidra till att stärka alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, religionstillhörighet, eller hudfärg
  • Vi skänker en liten del av vår vinst till organisationer som arbetar med hållbar utveckling

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Upp

Copyright: Projeco 2011 - Webmaster: mathias@projeco.se