Projektledning

Projeco kan hjälpa er att planera, genomföra och utvärdera ert projekt. Vi har drygt tio års erfarenhet av att driva projekt. Vi kan gå in i alla faser av ett projekt

  • Planering
  • Förprojektering
  • Ansökan
  • Genomförande
  • Utvärdering

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information.


Operativ projektledning

Projeco kan ansvara för hela projektet eller delar av ett projekt. Vi kan inom våra specialområden (utbildning, entreprenörskap, kommunikation, hållbar utveckling etc.) genomföra de flesta aktiviteter i ett projekt. Vi kan även Vi har erfarenhet av regionala, nationella och internationella projekt. Se referenser!

Upp


Administrativ projektledning

Projeco kan även ansvara för ett projekts administrativa delar. Ekonomiadministration, rekvistioner, rapporteringar, utvärderingar är exempel på arbetsuppgifter som vi har vana av.

Vi jobbar med Viismas ekonomiprogram och har god erfarenhet av projektkontering och rekvisitioner.

Se referenser!

Upp


Planering & förprojektering

Planering och förprojektering har vi erfarenhet av. Att planera ett tänkt projekt, dess innehåll och budget, att göra partnersök och partnermöten samt att ansöka om förprojekteringsmedel i olika program har vi gjort i tidigare projekt.

Vi kan även göra utredningar som kan ligga till grund för olika projektidéer.

Se referenser nedan!

Upp


Referenser

Här nedan listar vi ett antal av de projekt som vi har drivit själva eller i samarbete med andra.

År: Nivå: Projekt:
2014 - Nationell Kunskapslänken. Erfarenheterna från KNUT-projektet lever vidare i det nya projektet som fokuserar på strategisk och långsiktig utveckling av lärande för hållbar utveckling. Regionala och nationella samarbeten ska gemensamt bygga en arena som möjliggör samarbeten.
2013 Regional Förstudie om LHU i Jämtland. Med finansiering från Länsstyrelsen i Jämtland genomförde vi en förstudie där vi träffade och diskuterade LHU med alla kommuners skolförvaltningar. Förstudien resulterade i ett förslag om framtida utveckling.
2009 - 2014 Nationell KNUT-projektet. Skolprojekt om hållbar utveckling som drivs i totalt nio län där vi ansvarar för fyra av dessa. Energimyndigheten, Skolverket samt regionala aktörer finansierar. Projektet har drivits i tre faser och den tredje avslutas 31 december 2014.
2009- Regional Konferensdagar samverkan skola-arbetsliv. För andra året genomför vi nu konferensdagar för skolpersonal där vi ansvarar för planering och genomförande. Vi har även ansvarat för att upprätta nätverk. Arbetet utförs åt Svenskt Näringsliv
2010 Lokalt/EU Förprojektering skolutveckling. På uppdrag av Sundsvalls kommun utredde vi verksamheten på två gymnasieprogram och tog fram förslag på insatser som kunde genomföras både inom ordinarie verksamhet samt inom EU-projekt.
2008 Internationellt/EU Förprojektering EU-projekt. På uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland deltog vi i planeringen av två olika interregprojekt med partnersök, projektskrivning, budgetarbete med mera. Projekten ansöktes inom ramen för Botnia-Atlantica programmet.
2006-2008 Nationell Entreprenör Y. Pilotlänsprojekt finansierat av NUTEK där man tog ett övergripande tag om entreprenörskap och företagande. Vi ansvarade för aktiviteter riktade mot ungdomar, kommunikation i projektet samt viss administration.
2002-2004 Internationell/EU Young Entrepreneur Factory. Interregprojekt inom ramen för Northern Periphery Program där vi utbytte erfarenheter kring att utveckla unga människors entreprenörskap. Mathias Sundin ansvarade för projektets svenska del.
2000-2003 Nationellt Innovation Sverige Ung. Mathias Sundin ansvarade för den regionala delen av Innovation Sveriges nationella ungdomssatsning som handlade om att rådgiva och hjälpa unga människor med innovationer.
1999-2001 Regionalt/EU Ökat UF-företagande. Ung Företagsamhet Västernorrland ansökte och fick genom ett Mål1-projekt som gav resurser till att utöka verksamheten i Västernorrland. Mathias Sundin var ansvarig för ansökan och projektgenomförande.

Upp

 

Copyright: Projeco 2011 - Webmaster: mathias@projeco.se