Samarbeten

Eftersom Projeco är ett enmansföretag så samarbetar vi med olika företag, universitet och organisationer när vi genomför aktiviteter och uppdrag. Här är några exempel på företag och organisationer som vi har arbetat med.

 • Den Globala Skolan - fortbildning och inspiration
 • Umeå Universitet - fortbildning
 • Teknikens Hus i Luleå - fortbildning och inspiration
 • Svenska Naturskyddsföreningen - fortbildning och inspiration
 • SMHI - fortbildning
 • Linköpings universitet - fortbildning
 • Högskolan Dalarna - fortbildning
 • Håll Sverige Rent - fortbildning och inspiration
 • Sundsvall Elnät - fortbildning
 • Technichus MittSverige - fortbildning och inspiration
 • Mellerstedt Design - layout och tryck
 • Nolia - mässor och arrangemang

Upp

Copyright: Projeco 2011 - Webmaster: mathias@projeco.se